• 02_primy_potisk_plastu
  • 07_plastova_cedulka_s_potiskem
kalkulace samotného tisku pexesa:
značení:

kusů

Pexeso

v základu ze dvou částí složených na polovinu formátu 225 × 311 mm (otevřené 450 × 311 mm). Pexeso obsahuje prostor pro 70 (2 × 35) vlastních kartiček, každá rozměru 43 × 43 mm.

Pro vlastní sdělení je možné libovolný počet kartiček nahradit prostorem s kontakty, přáním nebo reklamním sdělením.

Zadní strana kartiček může obsahovat libovolnou grafiku - vhodné pro umístění loga, znaku, kresby či fotografie

 

K samotné ceně výroby je nutno připočítat cenu grafických zpracování podkladů po výrobu, jejíž součástí je zaslání grafického náhledu před výrobou ke schválení.

Prvotní grafický náhled při dodání čtvercových fotografií = 150 Kč (181,50 Kč včetně DPH)
Při dodání jiných poměrů stran - 450 Kč (544,50 Kč včetně DPH)

 

Při požadavku nahrazení libovolného počtu herních karet vlastním sdělením je grafické zpracování prostoru ve formě základního textu součástí ceny prvotního náhledu.
Ostatní zpracování, například umístění loga, vlastní formátování textu, či jiné grafické doplňky je počítáno dle času grafických a produkčních prací.

Prostor pro vlastní sdělení je možno umístit na libovolné pozici.